Zoek in de site

Maak je het gemakkelijk en zoek in de site.

De woning van Renaat Braem

Renaat Braem Huis
Renaat Braem Huis

Prijs

  • basisprijs:€12.00
  • kansentarief:€2.40
  • vriendenpas '22-'23:€10.00

Praktisch

Reserveren verplicht! 

Duur: ca. 1u15

 

Tip van de bib! 
Dompel je onder in de wereld van Braem met dit fijne lijstje van de bib. 

Renaat Braem, de geestelijke vader van de Oudaan, de Schotense Braembib en de Kielse pootblokken, bouwde in de jaren vijftig zijn eigen huis en atelier in Deurne. Dat huis is ondertussen een museum geworden en vormt een mooie synthese van zijn gedachtengoed. De zorgvuldige restauratie van deze modelwoning koestert een stuk geheugen en biedt een mooie inkijk in veertig jaar wonen en werken van één van onze belangrijkste architecten.

Renaat Braem was een controversieel architect, visionair, totaalkunstenaar. Hij droomde van een klassenloze wereld en was ervan overtuigd dat zijn architectuur daar een belangrijke rol in kon spelen.

Het verhaal van de eigen woning van Renaat Braem begon in 1955 met een hele reeks schetsen. De bouw werd in maart 1957 aangevat, en in januari 1958 namen de architect en zijn echtgenote, grafisch kunstenaar Els Severin, er hun intrek. Het huis behoort zonder twijfel tot de meest interessante uitingen van naoorlogse residentiële architectuur in België. De woning met atelier is een sober en strak uitgewerkt bouwvolume in halfopen bebouwing.

 

In 1999 schonk Renaat Braem zijn woning bij leven aan de Vlaamse Gemeenschap te schenken. Na rijp beraad werd besloten het Renaat Braem Huis een nieuwe functie te geven als huismuseum. Na het Hortamuseum in Brussel is dit het tweede initiatief van die aard in België, en het eerste voorbeeld van naoorlogse architectuur.

website: Braemhuis