Zoek in de site

Maak je het gemakkelijk en zoek in de site.

Jordy (SO 2)

door De Mannschaft

Jordy is een doodnormale, zeer getalenteerde, intelligente jongeman. Maar toch anders dan de meesten. Jordy is een instellingenkind. De rechter vond dat zijn ouders niet voor hem konden zorgen: van instelling, naar pleeggezin, naar instelling dus…

 

Jordy zijn blik op de wereld wordt verstoord door Sophie-Charlotte, een weggelopentienergriet van rijke komaf die het thuis niet meer kon uithouden. Waar Jordy niks van heeft, heeft Sophie-Charlotte te veel van: twee moeders en vaders, twee huizen, zelfs twee namen.

 

Met JORDY onderzoekt De Mannschaft sociale ongelijkheid. Niet iedereen vertrekt gelijk aan de streep. Erven kinderen de kansen van hun ouders?

Concept, tekst en regie: Stijn Van de Wiel en Michai Geyzen
Spel: Lien Thys en Robbert Vervloet
Coproductie: Het Laatste Bedrijf/Gallop
Deze productie kwam tot stand met de steun van de Tax Shelter maatregel van de Belgische Federale Overheid