Beste huurder, 

Vanaf 1 september 2021 zijn er weer soepelere maatregelen. Deze zijn terug te vinden op www.info-coronavirus.be en na te lezen in het ministerieel besluit.  

Wij zijn blij te mogen aankondigen dat er geen beperkingen meer op vlak van densiteit zijn. De lokalen zijn terug beschikbaar met de normale capaciteit, onder voorbehoud van gunstige CO² waarden. Een uitzondering vormt zaal de Kaekelaar, daar is de maximumcapaciteit nog ingesteld op 220 personen, inclusief publiek, artiesten en medewerkers. 

In het kader van de CO²waarden zal u een ventilatieactieplan moeten opstellen en een CO² coach aanduiden en beide mee opnemen in het draaiboek van uw activiteit. Zorg steeds voor voldoende ventilatie, verlucht de ruimte voor en na een activiteit, laat indien mogelijk ramen en deuren open tijdens uw activiteit. De CO² coach monitort de luchtkwaliteit, bij een waarde hoger dan 900 ppm moet er extra geventileerd worden en voorkom je het risico op evacuatie, wat noodzakelijk is bij een waarde van 1200 ppm. 

Bij gebruik van dranken of hapjes dient het protocol horeca gevolgd te worden. 


Je zoekt een ruimte voor je activiteit? Cultuurcentrum Schoten verhuurt heel wat gemeentelijke lokalen. Van een kleine vergaderruimte tot een perfect uitgeruste podiumzaal voor grotere evenementen. Infrastructuur met een capaciteit die varieert tussen 10 en 400 personen. Podiumvoorstellingen, ontmoetingsactiviteiten, educatieve activiteiten en vergaderingen kunnen allemaal in deze gevarieerde infrastructuur georganiseerd worden.
Er zijn verschillende vergaderzalen, 3 wijklokalen, een activiteitenruimte, polyvalente lokalen en een degelijk uitgeruste podiumzaal met 400 plaatsen met uitschuifbare tribune en podium.

Niet elk lokaal is geschikt voor elke activiteit. Klik hier om een overzichtstabel van al onze beschikbare zalen en lokalen te raadplegen. Deze is niet limitatief maar geeft u een inzicht in wat u waar zou kunnen organiseren.

Wenst u een andere soort activiteit te plannen dan deze die opgesomd staan, dan kan u steeds contact opnemen met cultuurdienst@schoten.be – 03/680 23 41 om de geschikte locatie te vinden.

Wilt u een feest organiseren? Dan kan u hier de lijst met niet-gemeentelijke infrastructuur raadplegen.

In verschillende infrastructuren kan je gebruik maken van audiovisuele materialen (piano, beamer, enz.) Het gebruikersreglement voorziet bovendien een fikse korting voor erkende Schotense verenigingen. Let wel op: praktische afspraken verschillen per locatie.

Bij het evenementenloket kan je terecht voor huur van materiaal (bvb. podiumstukken, tafels, panelen, ...) of voor de nodige lokale vergunningen. Hou hier ook rekening met de minimum aanvraagperiode van 6 weken op voorhand.

Meer info hierover vindt u op de website of u kan altijd contact opnemen per mail: evenementen@schoten.be.

Je kan je aanvragen voor het huren van zalen ook digitaal via onze webshop indienen (behalve voor de Kaekelaar). Wil je hier meer informatie over? Klik dan hier voor de infobrief met handleiding.  

De contactpersoon voor zaalverhuur is Erika D'Huyvetter: cultuurdienst@schoten.be of 's voormiddags ook telefonisch bereikbaar op het nummer 03/680 23 41.

Sinds 1 januari 2020 is er een nieuw retributiereglement in voege gegaan. Erkende Schotense verenigingen kunnen vanaf dan van het meest voordelige tarief genieten als ze een locatie willen huren. Klik door naar de verschillende locaties om de nieuwe tarieven te weten te komen.

Bent u nog niet opgenomen in de digitale verenigingendatabank? Kijk hier voor meer info en dien uw aanvraag in.

Naar de webshop!
DELEN: