Cultuurcentrum Schoten is een extern verzelfstandigd agentschap in vzw-vorm en wordt bijgestaan door:

- een algemene vergadering

- een raad van bestuur van de programma-vzw

De leden van de algemene vergadering

De gemeente Schoten vertegenwoordigd door Sandra Denis (voorzitter), Juan Leysen en Paul Valkeniers. 

De verschillende gebruikersgroepen vertegenwoordigd door: Ignace Sysmans (ondervoorzitter), Ren Hesters, Bob Chabot, Bert Vissers (verenigingen), Hannelore Dewulf, Veerle Molkens, Linda Moereels  (scholen), Irene Antonissen, Chris Van Etten (vrijwilligers), Nathalie Kerbergen, Niels Dupon, Kaatje Knaeps en An Broeckx (gebruikers)

Dekundigen: Luc Faes en Koen Van Elsacker 

De leden van de raad van bestuur

Sandra Denis (voorzitter), Ignace Sysmans (ondervoorzitter), Veerle Anthonis (secretaris), Bert Vissers, Ghislaine Peleman, Hannelore Dewulf, Hilde Schoonjans, Kaatje Knaeps, Kurt Vermeiren, Lieven De Smet, Peter Arnauw en Suzanne Timmermans, Luc Faes en Koen Van Elsacker.

DELEN: