Zoek in de site

Maak je het gemakkelijk en zoek in de site.

Wist je dat:

 

 • Het cultuurcentrum 65 jaar bestaat en in 1959 opgericht werd in het Kasteel van Schoten
 • Onze gemeente investeerde in podiumzaal De Kaekelaar met het oog op erkenning door de Vlaamse overheid
 • Zaal De Kaekelaar in het jaar 2000 werd geopend
 • Raymond van het Groenewoud het eerste concert in de vernieuwde Kaekelaar speelde
 • Cultuurcentrum Schoten in 2002 door de Vlaamse overheid werd erkend als cultuurcentrum
 • Het cultuurcentrum jaarlijks meer dan 20.000 bezoekers ontvangt
 • Cultuurcentrum Schoten een belangrijke bovenlokale rol speelt met een toonaangevend aanbod en dat heel wat mensen van over de gemeentegrenzen heen Schoten bezoeken
 • Het cultuurcentrum uitkijkt naar de realisatie van vernieuwde Marktgebouwen
 • Dankzij de bovenlokale werking Schoten een investeringssubsidie ontvangt van het Fonds voor Culturele Infrastructuur van de Vlaamse overheid voor bouwen/verbouwen van Marktgebouwen
 • Dit een positieve invloed heeft op onze gemeente en de lokale economie
 • Alle Schotense scholen aan cultuurparticipatie doen
 • Kunst en cultuur een positieve impact hebben op het welbevinden van de bezoeker. De welzijnswaarde zowel mentaal als fysiek wordt steeds meer bevestigd in onderzoek
 • Het cultuurcentrum het familiemanifest ondertekende en alle families warm verwelkomt
 • Het cultuurcentrum al meer dan 50 jaar aperitiefconcerten organiseerde in het Kasteel van Schoten
 • Het cultuurcentrum zijn werking enkel kan realiseren dankzij de inzet van vrijwilligers
 • Er in Schoten ook een cultuurdienst voor lokaal cultuurbeleid en een cultuurraad bestaat
 • Je in de foyer van De Kaekelaar kan exposeren
 • Cultuurcentrum Schoten participeert aan de UITPASregio Van Polder tot Kempen en ook het UITPASkansentarief hanteert voor haar activiteiten
 • Het cultuurcentrum ook regelmatig op locatie projecten organiseert