Duid een cultuurverantwoordelijke leerkracht aan. Zo weten we wie we moeten contacteren en aan wie we het lesmateriaal moeten bezorgen.

inschrijven

Scholen kunnen inschrijven vanaf 6 juni. Inschrijven doe je door ons het bestelformulier te bezorgen. Enkel schriftelijke inschrijvingen zijn geldig.  Je kan deze mailen naar cultuurcentrum@schoten.be. We proberen in de mate van het mogelijke tegemoet te komen aan je wensen. Indien een voorstelling volzet is, kom je op de wachtlijst terecht. Als er voldoende leerlingen op de wachtlijst staan proberen we extra voorstellingen te voorzien.

annulering

Cultuurcentrum Schoten investeert graag in schoolvoorstellingen! We doen dit door onze prijzen voor leerlingen zo laag mogelijk te houden. Dit wil zeggen dat een leerling gemiddeld slechts een fractie van de reële ticketprijs betaalt. Daarom kunnen we een annulering enkel aanvaarden in geval van overmacht. Bij alle andere gevallen worden de gereserveerde plaatsen aangerekend. 

voorbereiding leerlingen

Bij de meeste voorstellingen zijn er uitgebreide lesmappen. We merken dat een voorstelling, een project of een film een groter effect heeft op kinderen en jongeren als ze vooraf rond de thematiek konden werken of praten. Afhankelijk van de voorstelling is soms meer of minder voorbereiding noodzakelijk. Beschikbare lesmappen staan op onze website en worden enkele weken op voorhand naar de contactpersoon doorgemaild.

Krijg je de lesmappen niet aan? Heb je vragen over een voorstelling, een lesmap of over een mogelijke aanpak van een voorbereiding? Aarzel dan zeker niet om een seintje te geven bij cultuurcentrum@schoten.be

DELEN: